Gå til hovedindhold

Validering af spørgeskemaer

Vi arbejder løbende på at undersøge og forbedre kvaliteten af de spørgeskemaer og metoder, vi bruger i vores forskning og kliniske praksis.

Vi undersøger blandt andet, om spørgeskemaernes spørgsmål forstås på den måde, der er intentionen, for dermed at sikre os at de faktisk måler det, de skal.

Dette har vi blandt andet gjort for spørgeskemaet PHQ-9, der anvendes til at måle symptomer på depression, og for et spørgeskema om copingstrategier til mennesker med vedvarende smerter.

Spørgeskema PHQ-9

Det er i det første studie undersøgt, hvorvidt spørgsmålene i PHQ-9 forstås som tilsigtet af en patientgruppe bestående 33 patienter med svære, vedvarende smerter. 

Dette har vi gjort for at vurdere, om spørgeskemaet måler det, det ønskes at måle.

Resultatet heraf viste, at en tredjedel af spørgsmålene i PHQ-9 blev forstået efter hensigten, mens to tredjedele af spørgsmålene ikke blev forstået efter hensigten af patientgruppen.

Der således en række mulige udfordringer med skalaen, når den anvendes blandt mennesker med vedvarende smerter. 

PHQ-9 vil derfor med fordel kunne revideres i forhold til de spørgsmål, der ikke er forstået efter hensigten og dermed forbedre spørgeskemaet nøjagtighed