Gå til hovedindhold

Forskning i psykologiske faktorer i forbindelse med posttraumatiske smerter

Navn: Tonny Elmose Andersen,
Uddannelse: Cand.psych., ph.d., autoriseret psykolog

 

Hvor er du i øjeblikket ansat?

Professor i smerteforskning ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Hvad forsker du i, og hvorfor synes du, det er vigtigt?

Min forskning omhandler primært, hvordan psykologiske faktorer kan have betydning for det, man kan kalde posttraumatiske smerter, dvs. smerter der er opstået efter et traume eller en traumatisk hændelse. Det kan være en trafikulykke, men også et psykologisk traume som f.eks. et overfald.

Overordnet er jeg interesseret i, hvordan krop og psyke er forbundet, og hvordan viden herom kan bidrage til at bedre behandling af smerter og ikke mindst forebygge udviklingen af kroniske smerter.

For nyligt har vi eksempelvis afsluttet et behandlingsstudie med fokus på at forebygge vedvarende smerter og funktionsnedsættelse efter piskesmældsulykker. I studiet fandt vi, at en tidlig behandling (tidligere end 6 mdr. efter ulykken) med fokus på smertemestring kan forebygge kroniske følger efter piskesmældsulykken.

Hvordan kan din forskning komme mennesker, der har været ude for en ulykke, til gavn?

Forhåbentlig kan min forskning komme nogle af de mennesker til gavn, som oplever smerter og begrænsninger i hverdagen efter deres skade.

Den psykologiske viden, som frembringes, kan forhåbentlig anvendes i en tværfaglig sammenhæng, så andre faggrupper, herunder fysioterapeuter, også tilegner sig psykologisk viden og kompetencer, der kan anvendes i deres praksis.

Hvad håber du at kunne bidrage med i forskningsrådet?

Forskningsrådet er et utroligt spændende råd, hvor tværfaglige kompetencer sættes i spil, da vi har mange forskellige faglige baggrunde og kompetencer.

Jeg håber og tror på, at min viden er med til at kvalificere nye forskningsprojekter og fondsansøgninger, så ideer kan blive til virkelighed og komme så mange som muligt til gode fremover.

Samarbejdsprojekter

Tonny Elmose Andersen og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har flere igangværende samarbejder omkring forskning. Samarbejdet inkluderer bl.a. to projekter omkring behandling til mennesker med følger efter piskesmæld, et projekt omkring acceptprocessen efter rygmarvsskader og et kommende projekt omkring accept- og værdibaseret arbejde i rehabilitering. Du kan læse mere om disse under vores beskrivelser af forskningsprojekter.