Gå til hovedindhold

Hvem kan vi hjælpe

For at komme i behandling på specialhospitalet, skal du henvises hertil. Det kan du blive på flere forskellige måder.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter er specialiseret inden for rehabilitering af poliopatienter og patienter med alvorlige følger efter ulykker, herunder rygmarvsskader og komplicerede traumer, der kræver længerevarende indsats.

For at komme i behandling på specialhospitalet, skal du henvises hertil. Det kan du blive på flere forskellige måder.

Lægehenvisning

Vi har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og det er regionen, som udstikker rammerne for hvem og hvor mange, vi må behandle efter henvisning fra læge.

De målgrupper, som kan blive henvist fra deres læge eller hospitalsafdeling, er:
• Personer med følger efter polio
• Personer med rygmarvsskade efter ulykke eller sygdom
• Personer med svær funktionsnedsættelse efter en ulykke.

Ønsker du en vurdering hos os, og er du en af vores tre målgrupper, skal du bede din læge eller hospitalslæge om at blive henvist til os.

Vi modtager din henvisning i vores visitationsteam, og vi vil derefter foretage en faglig vurdering af din lægehenvisning og afgøre, om du tilhører målgruppen. Gør du det, vil du modtage brev i din e-Boks om tid til lægeundersøgelse.

Hvis du ikke tilhører vores målgruppe, vil du modtage et brev med afslag i din e-Boks.

Kommunal henvisning

Tilhører du ikke målgruppen for lægehenviste patienter, kan du i nogle tilfælde blive henvist til smertehåndteringsforløb, træningsforløb eller specialiseret rehabiliteringsforløb via din sagsbehandler i kommunen.

Vi foretager i samråd med din kommune en faglig vurdering af, hvordan dit forløb skal sammensættes, så du får det største udbytte af tilbuddet hos os. Når du er visiteret, vil du modtage brev i e-Boks om opstart, og hvordan du skal forberede dig.

Kommunen kan henvise til os her

Forsikringsselskab

Du kan i nogle tilfælde blive henvist via dit forsikringsselskab. Her er det skadesbehandleren i forsikringsselskabet, som sammen med dig vurderer, om et forløb hos os er det rigtige for dig.

Vi foretager i samråd med forsikringsselskabet en faglig vurdering af, hvordan dit forløb skal sammensættes. Herefter vil vi kontakte dig telefonisk for at aftale nærmere.

Forsikringsselskabet kan henvise til os her