Gå til hovedindhold

Psykologer

Psykologerne har fokus på de psykiske følgevirkninger, der kan opstå som følge af den skade, ulykke eller sygdom, du er henvist til specialhospitalet med.

Det kan fx handle om:

  • accept af et liv med funktionsnedsættelser
  • håndtering af smerter
  • tab af identitet
  • udfordringer med angst, depression, stress, søvnproblemer
  • bearbejdning af sorg eller traume

Samtalerne med psykologerne kan foregå ved fysisk fremmøde og/ eller som online konsultationer.

Psykologen kan inddrages i din behandling, hvis der opstår behov for det. Du kan henvises til psykologerne af de øvrige behandlere på specialhospitalet, eller du kan selv ytre ønske om at tale med en psykolog.

Når vi modtager en henvisning, inviterer vi dig til en afklarende samtale, hvor vi taler om baggrunden for, at du kunne have glæde af psykologsamtaler, og hvad samtalerne kan bidrage med.

Hvis vi aftaler et samtaleforløb, vil du blive tilbudt et afgrænset antal samtaler. Behandlingen tilpasses til dig og de specifikke problemstillinger, du oplever som følge af din skade, ulykke eller sygdom. Samtalerne er som udgangspunkt individuelle, men din pårørende kan inviteres med, hvis vi vurderer, at det er relevant. Vi kan ikke tilbyde individuelle samtaler til pårørende.

I perioder tilbyder vi samtalegrupper med et særligt emnefokus, det kan fx være accept af hjælpemidler eller ændret livssituation.