Gå til hovedindhold

Socialrådgivere

Socialrådgiverne på specialhospitalet har særlig viden om rettigheder for personer med fysiske funktionsnedsættelser.

Målet med rådgivningen er at formidle viden og information om relevante støttemuligheder således, at du opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Der arbejdes ud fra en tilgang om hjælp til selvhjælp – altså støtte til dig, så du kan håndtere din egen situation bedst muligt.

Du gør dig måske tanker om følgende:
- Økonomi: Hvordan er du stillet i din aktuelle situation?
- Arbejdsliv: Kan du vende tilbage til dit hidtidige arbejde? Er du opsagt eller forventer at blive opsagt, og hvad så?
- Fritidsliv: Hvordan er dine muligheder med nuværende funktionsnedsættelse?
- Bolig: Kan du blive boende, eller er du nødt til at skifte boligen ud, og hvad så?
- Transport: Hvordan kan du transportere dig rundt, så du kan færdes frit og uafhængigt af andre?

Med baggrund i ovenstående emner kan du få råd/vejledning om fx merudgiftsydelser ved handicap, overgangen fra sygedagpenge til jobafklaring/ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, ansøgning om støtte til bil, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), ledsagerordning m.m.

Du kan få støtte og vejledning således, at du bedre vil kunne navigere og koordinere på tværs af sektorer og forvaltninger, og vi kan henvise til andre relevante samarbejdspartnere, som kan være relevante i dit forløb.