Psykologisk behandling

Vi arbejder med de psykologiske følgevirkninger efter en ulykke eller polio.

Patienter på specialhospitalet kan få psykologisk behandling som en del af den tværfaglige behandling.

I behandlingen arbejder vi med typiske problemstillinger relateret til ulykken eller polioens følgevirkninger. Og vi tilpasser behandlingen til den enkelte. Der kan for eksempel være et behov for at arbejde med de forandringer i livet, som ulykken eller polioen har medført.

Eksempler på problemstillinger

Her er eksempler på typiske problemstillinger:

  • Håndtering af smerter: For nogle er smerter en fremtrædende følgevirkning, hvor det kan være væsentligt at arbejde med, hvordan man bedst håndterer sit liv med smerter.
  • Krisereaktioner: For mange er tiden efter en ulykke eller når post-polio symptomerne tiltager en særlig svær tid, hvor man kan opleve mange negative følelser og reaktioner på det, der er sket. Vi arbejder med disse følelser eller med krise, tab og sorg.
  • Parforhold: Parforholdsproblematikker relateret til skaden kan være væsentlige at drøfte, enten alene eller sammen med partneren.
  • Reaktioner på post-polio: Mange oplever en hurtigere udtrætning og en tristhed, som kan være gavnligt at få belyst i den psykologiske samtale.

Det have stor værdi at få en grundig forståelse for, hvad alle de mange og ofte modsatrettede følelser betyder, som opstår som reaktioner på ulykke eller postpolio. Derfor vægter vi også i den psykologiske samtale, at patienten opnår en bedre forståelse for de psykologiske mekanismer, der er i spil.

Individuelle samtaler

Psykologisk behandling foregår som oftest med individuelle samtaler i et forløb, der kan variere i længde og hyppighed, og som er tilpasset den enkeltes behov.

Samtalegrupper

I perioder vil der være samtalegrupper med et særligt emnefokus (fx accept af hjælpemidler og ændret livssituation). Psykologerne er underlagt tavshedspligt og vil altid skulle have patientens samtykke, hvis der skal videregives fortrolige informationer.