Region Sjælland ændrer kørselstilbud for patienter

Ved årsskiftet kommer der nye regler for patientbefordring og tilskud til kørsel.

Fra den 1. januar 2021 træder nye regler for patientbefordring i kraft i Region Sjælland. De nye regler betyder, at patienter i egen bil som udgangspunkt ikke længere vil kunne få udbetalt kilometergodtgørelse.

Region Sjælland opfordrer i stedet patienter til at bruge offentlig transport, når det er muligt. Ved offentlig transport er der mulighed for at få tilskud til transporten.

Patienter med et helbredsmæssigt behov vil dog fortsat kunne blive transporteret med patientbusser eller Flextrafik.

Skærpede visitationskrav

Der vil med de nye regler være skærpede krav om dokumentation for, hvorfor en patients helbredsmæssige tilstand gør, at man ikke kan benytte offentlige transportmidler, og derved kan få bevilget befordring.

Den vurdering foretages af det behandlende hospital i samarbejde med Befordringsservice.

FAQ til patienter

Region Sjælland har udarbejdet en FAQ, hvor du kan læse typiske spørgsmål og svar. Siden opdateres løbende.

Læs Region Sjællands FAQ