AMPS-test

AMPS-testen afdækker, hvordan den handicappede person klarer vigtige opgaver i dagligdagen og hvilken behandling og træning personen kan have bruge for.

The Assesment of Motor and Process Skills (AMPS-testen) er et standardiseret aktivitetsbaseret observationsredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af borgerens udførelse af betydningsfulde dagligdags aktiviteter indenfor huslige og personlige aktiviteter. Kvaliteten af borgerens aktivitetsudførelse vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed.

AMPS-testen afklarer følgende:

  • Hvorfor oplever borgeren vanskeligheder i aktiviteterne?
  • Hvor svære aktiviteter kan borgeren klare?
  • Hvilken type ergoterapeutisk behandling vil være hensigtsmæssig – genoptræning af eller kompensation for nedsatte færdigheder?
  • Er borgerens aktivitetsudførelse blevet bedre som resultat af den ergoterapeutiske behandling?

Undersøgelsen kan ligeledes bruges til vurderinger i forbindelse med behov for hjælp og praktisk bistand i dagligdagen og er således et godt supplement ved vurdering af borgerens arbejdsevne.

Undersøgelsen

Undersøgelsen starter med et interview, hvor borgeren vælger minimum to velkendte og meningsfulde aktiviteter f.eks. madlavning. Undersøgelsen foregår primært på specialhospitalet i Rødovre, og i den forbindelse tilpasses omgivelserne så vidt muligt, så det ligner borgerens eget hjem. I særlige tilfælde kan undersøgelsen foretages i borgerens eget hjem. Aktiviteterne udføres i samme test umiddelbart i forlængelse, så udholdenhed og træthed kan måles. Undersøgelsen varer ca. 2 timer alt efter sværhedsgrad af aktiviteterne. Under aktiviteterne er specialhospitalets ergoterapeuter observerende.

Bearbejdning af rapport

Efter undersøgelsen måler specialhospitalets ergoterapeuter graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed ud fra observationerne. Herefter tastes scoringerne ind i et computersoftwareprogram, og derefter fremkommer en grafisk rapport, som sammenligner observationerne med alderssvarende borgere. Til sidst udarbejdes der en rapport med beskrivelse af borgerens udførelse af aktiviteterne.

Praktiske informationer

  • Undersøgelsen varer ca. 2 timer
  • Forberedelse og udarbejdelse af rapport  tager ca. 3 timer.
  • Timerne kan varigere alt efter problemstillinger, samt hvor meget dokumentation, der ønskes.

Henvisning til AMPS-test