Forskningsråd

Forskningsrådet har til formål at rådgive og give bidrag til spørgsmål vedrørende specialhospitalets overordnede forskningspolitik.

Forskningsrådet vejleder hovedbestyrelsen og specialhospitalets ledelse i forsknings- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for hospitalets virkefelt: rehabilitering af rygmarvs- og multitraumeskader, whiplash-traumer og senfølger efter polio.

Derudover er forskningsrådet høringspart vedrørende specialhospitalets overordnede strategi og andre af hospitalets væsentligste aktiviteter. Endelig indstiller rådet uddeling af beløb til eksterne forskningsprojekter.

Forskningsrådets medlemmer

Forskningsrådet består af 11 medlemmer, hvor 6 eksterne medlemmer har ekspertise inden for rygmarvsskader, polio- og poliorelaterede lidelser, smerter, rehabilitering etc. De øvrige 5 medlemmer er fra vores egen organisation.

Psykolog, ph.d. Sophie Lykkegaard Ravn er sekretær for rådet.

Se medlemmer af forskningsrådet