Gå til hovedindhold

Samarbejde på tværs

Et velfungerende tværfagligt samarbejde er en betingelse for en vellykket rehabilitering.

Specialhospitalet for Polio- og ulykkespatienter deltager i en række forskningsprojekter og har også egne projekter. Vi uddeler hvert andet år et introduktionsstipendium til at skrive en ph.d.-protokol. Vi søger netop nu interesserede ansøgere til næste ansøgningsfrist i maj 2022.

Specialiseret rehabilitering er ofte en kompleks proces, som går på tværs af sektorlovgivninger og organisationer. Her er det særligt vigtigt med et velfungerende samarbejde, hvor deling af viden og et fælles mål for patienten er en af de grundlæggende betingelser for, at rehabiliteringen lykkes.

Det er en stor tryghed for patienten at vide, at der er et stærkt samarbejde på tværs af sektorer og organisationer, og det kan have afgørende betydning for patientens liv efter ulykke eller sygdom.

Her i specialhospitalet ser vi os som del af tandhjulet i offentlige rehabiliteringstilbud, og vi samarbejder meget gerne med alle relevante fagfolk og sundhedsprofessionelle.

Vi modtager gerne henvendelser eller tager kontakt til hospitalsafdelinger, speciallæger, kommuner, praktiserende fysioterapeuter, hjemmepleje m.m. under forudsætning af patientens samtykke.

Vi tager gerne på hjemmebesøg og kan også i særlige tilfælde deltage i samarbejdsmøder med kommunale sagsbehandlere. Ring gerne for at høre nærmere.

Vi deler også gerne faglig viden om vores målgruppediagnoser, og du er meget velkommen til at tage kontakt med faglige spørgsmål eller udfordringer, du står i.

Du kan kontakte os via formularen her