Gå til hovedindhold

Specialiseret rehabilitering

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter yder specialiseret rehabilitering.

Efter Sundhedslovens §79 tilbyder specialhospitalet specialiseret rehabilitering og behandling til poliopatienter og patienter med alvorlige følger efter ulykker, herunder rygmarvsskader og komplicerede traumer, der kræver længerevarende indsats.

På specialhospitalet har vi mere end 75 års erfaring med rehabilitering, og vi behandler årligt 1600 patienter på vores hospitaler i Rødovre og Aarhus.

Formålet med rehabiliteringen på specialhospitalet er at skabe et meningsfuldt liv for den enkelte patient. Vi tager udgangspunkt i patientens egen deltagelse og selvbestemmelse med afsæt i egne beslutninger og hele patientens livssituation.

Vi arbejder vidensbaseret og driver forskning inden for de målgrupper, som er knyttet til hospitalet.

Vi prioriterer efter- og videreuddannelse højt, ligesom medarbejderne deltager på relevante kongresser – alt sammen for at kunne tage udgangspunkt i den nyeste evidens- og erfaringsbaserede viden i vores daglige arbejde.