Gå til hovedindhold

Når dit specialiserede rehabiliteringsforløb afsluttes

Læs her om de forskellige muligheder, når dit specialiserede rehabiliteringsforløb afsluttes.

Hvis det af det tværfaglige team vurderes, at du fortsat har behov for træning og vejledning, når dit specialiserede rehabiliteringsforløb efter tre måneder afsluttes, vil du sammen med det tværfaglige team lægge en plan for, hvorledes dette skal foregå.

Hvis det er muligt at dække dit trænings- og vejledningsbehov lokalt, vil du blive henvist til dette.

Det kan være, du skal træne hos en privatpraktiserende terapeut, eller i et lokalt fitness center eller i et varmtvandsbassin nær dig. Det kan også være, at dit behov for træning kan dækkes via hjemmetræning, hvor du f.eks. deltager på et online træningshold.

Hvis du i forbindelse med din træning lokalt har spørgsmål af mere specialiseret art, har du mulighed for at kontakte din terapeut på specialhospitalet, der så vil vurdere, om du skal tilbydes en opfølgende samtale.

Hvis du har behov for specialiseret vejledning fra rådgivende terapeut eller socialrådgiver, er det også en mulighed, hvis din kontakt på specialhospitalet vurderer, at denne rådgivning ikke kan gives lokalt.

Vedligeholdelsestræning på specialhospitalet

Hvis det ikke er muligt at dække dit fremtidige behov for træning i dit lokalområde eller ved hjemmetræning, vil vi i særlige tilfælde kunne tilbyde vedligeholdelsestræning på specialhospitalet.

Det kan fx være, fordi du har behov for at anvende specialiseret apparatur for at opnå den ønskede effekt, eller fordi din funktionsnedsættelse er så kompleks, at den kræver særlig viden og særlige kompetencer at varetage.

En sådan vedligeholdelsestræning vil kunne foregå som selvtræning efter individuelt udarbejdet program i varmtvandsbassin og/eller i motionscenter eller på gymnastikhold 1-2 gange ugentlig.