Tværfaglig rehabilitering

Vi hjælper patienterne til at bruge de muligheder, de har for at skabe et godt liv efter en alvorlig sygdom eller ulykke.

Specialhospitalet har mere end 70 års erfaring med tværfaglig rehabilitering til personer med et svært fysisk handicap som følge af primært polio og ulykkesskader.

Vi råder over en bred vifte af fagpersoner med stor specialviden inden for fysioterapi, ergoterapi, socialrådgivning, psykologi og læger med speciale inden for rehabilitering, geriatri og ortopæd kirurgi.

Alle faggrupperne indgår i den tværfaglige rehabilitering af patienterne. Indsatsen er helhedsorienteret, og målet er, at patienten opnår et selvstændigt, uafhængigt og meningsfuldt liv med størst mulig livskvalitet.

Målrettet og tidsbestemt forløb

Rehabiliteringen er målrettet og tidsbestemt og bygger på patientens hele livssituation, og det er samarbejdet mellem patient, pårørende og fagpersonerne, som danner baggrund for den koordinerede indsats.

Måske livslangt behov

Da størstedelen af de patienter, der henvises til specialhospitalet, har en varig nedsat fysisk funktionsevne, kan der være livslangt behov for rehabiliterende indsatser.

Efter afslutning af det indledende rehabiliteringsforløb, kan patienten med en gældende henvisning henvende sig til vores faggrupper, hvis de får nye problemer. Vi  vurderes derefter, om der er behov for et nyt tværfagligt rehabiliteringsforløb, eller om der blot er behov for en enkeltstående indsats.

Koordinering med patientens læge

På Specialhospitalet har vi et særligt kendskab til de problemer, det giver at leve med et svært fysisk handicap, og vi er vant til at koordinere indsatsen både internt i hospitalets tværfaglige faggruppe og eksternt med egen læge, hospitalsafdelinger, kommune med flere.

Behandling på specialhospitalet er gratis for lægehenviste patienter.