Gå til hovedindhold

Uge 3: Stress og stresshåndtering

Velkommen til uge 3 af inspirationsforløbet til mindfulness.

En kvinde mediterer og finder ro.

Lyt også til disse lydfiler

Denne uges tema handler om stress og stresshåndtering.

I denne uges øvelse skal du lave en længere meditation. Find derfor en god stilling at sidde eller ligge i. Fokus for meditationen er en centrering i midten af brystet. Den varer ca. 25 min. Der er mange pauser i løbet af meditationen, hvor guidningen giver plads til at fordybe sig i at holde opmærksomheden fokuseret på punktet i midten af brystet.

Prøv at være nysgerrig overfor de oplevelser, som udfolder sig under meditationen. Hvis du oplever, at din opmærksomhed begynder at vandre, bringer du den venligt tilbage til meditationen og punktet i midten af brystet.

Meditation med fokus på centrering i brystet

Stress kan ramme alle og kan vise sig på mange forskellige måder. Stress opstår, når der kommer en ubalance mellem det, man kan overkomme, og det man selv eller omgivelserne mener, man bør overkomme. Det kan vise sig i både fysiske og psykiske symptomer.

Fysiske tegn på stress kan være maveproblemer, smerter, træthed, hjertebanken.

Psykiske symptomer kan være irritabilitet, søvnløshed, hukommelsesproblemer, depression, angst, lavt selvværd m.m.

Selve ordet stress kommer af det latinske ord stringere: at stramme eller snøre til. Det beskriver meget præcist, hvordan det kan føles at være stresset: Som om man er presset sammen og ikke kan trække vejret frit.

Stressreaktioner kan behandles og forebygges ved hjælp af mindfulness. Det er selvfølgelig vigtigt at se på, hvorfor man er blevet stresset. Er man i et arbejde eller i et forhold, hvor man ikke trives, så skal der sættes ind her. Handler stressreaktionen i højere grad omkring tankemønstre eller strategier, hvor man presser sig selv ved hele tiden at være ”fremme i tiden”, kan det skabe en grundlæggende fornemmelse af utilstrækkelighed. I det tilfælde kan det hjælpe at bruge mindfulness til at være mere i nuet og tage en opgave ad gangen. Vi kan også været drevet af idealer om at skulle være perfekte partnere, forældre eller medarbejdere, og det kan være meget anstrengende og lede til en følelse af ikke at slå til.

Mindfulness kan mindske psykisk og fysisk ubehag

I mindfulness forsøger man at have en venlig og ikke-dømmende grundholdning til sig selv, sine tanker og følelser. I mindfulness er man ikke så optaget af selve indholdet af en tanke eller følelse, men mere hvordan man forholder sig til denne.

Det betyder, at man ikke kan tænke eller føle noget forkert, det vigtigste er, at man møder, det man tænker og føler, med venlighed og nysgerrighed og giver det lov til at være en del af ens oplevelse lige nu og her. På den måde vil man ofte opleve, at det som var svært, lettere kan opløses, og derved mindskes psykisk og fysisk ubehag.

Hjemmeopgaver

  • 1 meditation med centrering i brystet daglig
  • 1-2 tilstedeværelsesøvelse eller åndedrætsøvelse dagligt
  • 1-3 afspændinger ugentlig

Se næste uges øvelser: