Gå til hovedindhold

Elektrisk stimulering

Vi tilbyder elektrisk stimulation, som du, der er rygmarvsskadet, kan have glæde af som supplement til din øvrige fysiske træning.

En borger får elektrisk stimulation

Elektrisk stimulation er en behandlingsmetode, hvor nerver og dermed muskulatur stimuleres via elektrisk strøm. Behandlingen kan være relevant for dig, hvis du har en nerveskade.

Behandlingen kan foregå i din almindelige træningssituation eller ved hjælp af en specialcykel.

Når din muskel skal trække sig sammen, sker det ved, at hjernen sender et svagt elektrisk signal via nervebanerne til musklen. Efter en skade, for eksempel på rygmarven, er forbindelsen til denne ’ledning’ gået i stykker, så signalet ikke kan nå til musklen.

Elektrisk stimulation er i princippet en simpel metode til at aktivere muskler, der ikke længere er forbindelse til, ved at stimulere nervebanerne, så musklen igen trækker sig sammen.

Stimuleringen sker via elektroder, der placeres direkte på huden.

Elektrisk stimulation på cykel

Specialhospitalet har tre specialcykler til elektrisk stimulering. Der kan gives specifik genoptræning, hvor målet er optræning af mistede funktioner og træning, som har til hensigt at vedligeholde eller forbedre vitale funktioner.

Det giver os mulighed for at kunne tilbyde patienter med nedsat funktion, grundet en nerveskade, en helt specifik optræning. Her aktiveres musklerne i et bestemt mønster, så den bevægelse, der kommer ud af det, bliver et cykelmønster. Det kan enten være cykling med armene eller cykling med benene.

Du skal sidde i din kørestol eller på en briks, og herfra bliver du koblet til en specialindrettet cykel. Denne cykel er koblet til en computer, der styrer og monitorerer cyklingen.

Cyklen trædes eller skubbes rundt ved hjælp af den muskelkraft, der er aktiveret gennem elektroderne på din hud. Derved trænes dine muskler som ved almindelig cykling.

Genoptræning eller vedligeholdende træning

Genoptræning er, når behandlingen helt eller delvist har til formål at genoptræne mistede funktioner.

Den vedligeholdende træning har til hensigt at vedligeholde eller forbedre vitale funktioner (lunge, hjerte, kredsløb), øge muskelvolumen og bevægeligheden, bedre blodcirkulation, mindske muskeltonus og forebygge nogle af følgevirkningerne efter en rygmarvsskade (tryksår, osteoporose osv.).

Genoptræningen kan både foregå på en armcykel eller på en bencykel, mens den vedligeholdende træning primært foregår på en bencykel.

Elektrisk stimulation gives til rygmarvsskadede

Elektrisk stimulation på cykel gives primært til personer med rygmarvsskade.

Overordnet vælges behandlingen, når den kan være med til at forbedre et traditionelt optræningsforløb betydeligt, eller hvis målet med behandlingen ikke kan opnås på anden vis. Dette vurderes sammen med en fysioterapeut.

For at du kan komme i betragtning til behandling med elektrisk stimulation, må du ikke have nogle af nedenstående forhold:

• bruge pacemaker
• have uhelede knoglebrud
• være gravid

Samtidig skal du være indforstået med, at behandlingen for nogle kan være relativ smertefuld. Langt de fleste vænner sig dog hurtigt til følelsen af strømmen.

Hvis vi sammen vurderer, at behandling med elektrisk stimulation på cykel er en relevant behandlingsform for dig, skal du sammen med en fysioterapeut gennemgå et par tests for at sikre, at det er muligt at stimulere musklerne. Hvis dette er muligt, kan behandlingen igangsættes.