Gå til hovedindhold

Smertebehandling

Smertebehandlingen består oftest af en tværfaglig indsats med både fysioterapeutisk og ergoterapeutisk smertebehandling.

Vi tilbyder smertebehandling til polio- og ulykkespatienter. Behandlingen består oftest af en tværfaglig indsats.

Specialhospitalets smertebehandling kan bestå af:

  • rådgivning om medicinering ved lægen
  • smertehåndtering ved psykolog og/eller terapeut
  • smertebehandling og træning ved fysioterapeut eller ergoterapeut
  • kursus i håndtering af smerter

Målet for smertebehandlingen vil afhænge af hvilken type smerte, du har, men det kan for eksempel være at opnå en væsentlig smertelindring og/eller at opnå et bedre funktionsniveau og/eller at lære at håndtere smerterne bedre.

Smertehåndtering ved psykolog og/eller terapeut

Når du lever med kroniske smerter, er det vigtigt at finde balancen mellem aktivitet og hvile for, at du kan få kontrollen over smerterne og dermed dit liv.

I arbejdet med smertehåndtering er der fokus på at finde ud af, hvem du er nu samt finde frem til dine værdier, og hvad der er vigtigt for dig. Vi arbejder med, hvordan du forholder dig til din hverdag, hvilke tanker og følelser du har om det samt din accept af, hvad du ikke mere kan klare fysisk.

Arbejdet med smertehåndtering foregår både ved individuelle samtaler med en psykolog eller terapeut eller i forbindelse med konkrete træningsaktiviteter med en terapeut.

Fysioterapeutisk smertebehandling

Den fysioterapeutiske smertebehandling kan have forskellige tilgange afhængig af, om der er tale om akutte eller kroniske smerter.

Mange har god gavn af vejledt træning og/eller aktiviteter. Vi udarbejder et individuelt træningsforløb, der tager udgangspunkt i den træningsform/aktivitet, du har god erfaring med.

Eksempler på træning kan være varmtvandsbassin, træningsmaskiner i motionscenter, hjemmetræningsprogram, aktiviteter i hjemmet eller idræt. Ofte vil der være behov for, at du følges af fysioterapeuten over tid for at tilpasse træningen løbende.

I nogle situationer kan træningen suppleres med anden smertebehandling. Det kan være manuel behandling, laserbehandling, chokbølge, akupunktur eller elektrisk stimulering. Disse behandlingsformer benyttes primært ved akutte smerter.

Ergoterapeutisk smertebehandling

Den ergoterapeutiske smertebehandling kan blandt andet være rådgivning om hjælpemidler, samt rådgivning om energibesparende metoder, der kan aflaste dig i dagligdagen.

Ergoterapeuten vil sammen med dig skabe overblik over din hverdag ved fx at lave et ugeskema, hvor du markerer de aktiviteter, der dræner dig, og dem der giver dig energi.

Med dette synliggøres det, om du har brug for at justere dine aktiviteter, så du har mere energi til de aktiviteter, der er vigtige for dig.

Kursus i håndtering af smerter

Specialhospitalet afholder ca. en gang årligt kurser i smertehåndtering for personer med kroniske smerter, i grupper på 6-8 deltagere.

Formålet er at give en større viden om smerter, så du får lettere ved at takle de udfordringer, du møder i en dagligdag med smerter.

Kurset består af undervisning, erfaringsudveksling i gruppen samt, at deltagerne hver for sig skal reflektere over og arbejde med de spørgsmål, der opstår omkring det at leve med langvarige smerter.

Underviserne er en fysioterapeut, en ergoterapeut, en psykolog og en læge.