Gå til hovedindhold

Rehabiliteringsophold på specialhospitalet Rødovre

Et rehabiliteringsophold foregår på specialhospitalet i Rødovre og er for patienter, der ikke kan møde til behandling ambulant eller har behov for intensiveret tværfaglig indsats.

Borgere i specialhospitalets træningscenter

Et rehabiliteringsophold er et specialiseret tværfagligt behandlingstilbud af tre ugers varighed, som foregår på specialhospitalet i Rødovre.

Du har mulighed for at blive henvist til et rehabiliteringsophold på specialhospitalet i Rødovre, hvis du enten bor i en sådan afstand til specialhospitalet, at det ikke er muligt for dig at møde til behandling ambulant, eller hvis det vurderes, at du har behov for en særlig intensiveret tværfaglig indsats.

Formålet med et rehabiliteringsophold

Formålet med et rehabiliteringsophold er at give dig mulighed for at få en tværfaglig vurdering af din samlede situation og på baggrund af den iværksætte relevante undersøgelses- og behandlingstiltag.

Nogle af disse tiltag vil foregå, mens du er på ophold på specialhospitalet, og andre vil vi under dit ophold guide dig til, hvordan du får iværksat lokalt.

Plan for rehabiliteringsopholdet

En af de første dage, du er på ophold, afholder vi en tværfaglig indledende samtale. Under denne samtale vil vi i samarbejde med dig planlægge dit individuelle program ud fra de mål, du har med opholdet.

Målene kan både være for selve opholdet, og de kan række længere ud i din fremtid. Du skal se målene som en støtte og en retning i din rehabiliteringsproces, og de medvirker til at sikre, at det, I iværksætter under og efter opholdet, er meningsfuldt for dig.

Inden opholdet får du tilsendt et spørgeskema om livsroller, som også vil danne basis for samtalen med rehabiliteringsteamet og målsætningsprocessen.

Ved den tværfaglige indledende samtale bliver der skrevet en rehabiliteringsplan, som du efter mødet vil få udleveret en kopi af.

I den sidste uge af dit ophold holder vi en tværfaglig afsluttende samtale, hvor vi sammen evaluerer dit udbytte af opholdet.

Typer af rehabiliteringsophold

Du kan ved den indledende lægeundersøgelse blive henvist til et af følgende opholdstyper:

  • Rehabiliteringsophold, varighed tre uger
    Rehabiliteringsophold er for dig, der har brug for en bred tværfaglig indsats eller har brug for en periode med intensiv træning og behandling. Der vil være afsat tid hos de forskellige faggrupper, dels til individuelle kontakter og dels til fælles gruppetræning/møder for alle deltagere på opholdet.
  • Smertehåndteringsophold, varighed tre uger
    Smerteopholdet er for dig, der har en langvarig kronisk smerteproblematik, som begrænser dig væsentligt i dagligdagen. Tilbuddet er primært gruppebaseret og består af en vekslen mellem oplæg af bl.a. psykolog og fysioterapeut, træning i fx varmtvandsbassin og sparring/erfaringsudveksling.
  • Undersøgelsesophold, varighed en uge
    En uges undersøgelsesophold er særligt for dig, der har behov for en samlet gennemgang af dine problemstillinger hos de forskellige faggrupper i et kortere samlet forløb.

Indkvartering

Specialhospitalet stiller en lejlighed med kørestolsadgang til rådighed for dig og en evt. pårørende eller hjælper. Lejligheden ligger cirka 20 meter fra specialhospitalet.

Læs mere om lejlighederne

Hent pjecen om Rehabiliteringsophold

Her kan du downloade pjecen Rehabiliteringsophold - Generel information.