Gå til hovedindhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi hjælper dig til at bruge de muligheder, du har, for at skabe et godt liv efter en alvorlig sygdom eller ulykke.

En borger under rehabilitering

Når du bliver visiteret til os, vil vi sammen med dig vælge den form for rehabilitering, som hjælper dig bedst i den situation, du er i.

Vi har en vifte af forskellige rehabiliteringsindsatser, som kan sammensættes efter de individuelle behov, du har.

Behandling på specialhospitalet er gratis for dig, hvis du er henvist af en læge, en sagsbehandler i en kommune eller af et forsikringsselskab.

Se her, hvordan du henviser til os

Du vil i første omgang blive indkaldt til en samtale og en undersøgelse hos en af vores tre overlæger. Sammen med dig vil lægen skabe overblik over dit sygdomsbillede og evt. henvise dig til supplerende undersøgelser hos din praktiserende læge eller en hospitalsafdeling.

Et stærkt mål skaber motivation og arbejdsglæde

Ved lægesamtalen vil lægen sammen med dig vurdere hvilke faggrupper, du har brug for at få støtte fra i din rehabilitering.

Er der brug for flere faggrupper, vil du blive tilknyttet vores tværfaglige behandlerteam og indkaldt til en opstartssamtale.

Du er selv med til at formulere hvilke mål eller pejlemærker, som I skal arbejde med i rehabiliteringsforløbet. Målene kan både være på kort sigt og række længere ud i din fremtid.

Det er ikke nødvendigvis mål, som skal nås i dit forløb på specialhospitalet, men du skal se det som en støtte og en retning i din rehabiliteringsproces.

Det er dine mål, som sætter rammer for hvilke rehabiliterings- og behandlingstiltag, der vælges.

Det er en guide for både dig og dit rehabiliteringsteam. Det er en hjælp til at fastholde fokus under dit forløb og sikrer, at indsatserne før, under og efter forløbet er meningsfulde for dig.

Det tager tid at finde frem til den rigtige målsætning for dig.

Du kan bruge nogle af nedenstående spørgsmål som inspiration til at finde de vigtigste pejlemærker for dig:

• Hvor henter du energi og glæde i din hverdag?
• Hvilke udfordringer er tilbagevendende kilder til utilfredshed?
• Hvad er dine problemstillinger i hverdagen?
• Hvad begrænser dig i at leve det liv, du ønsker?

Du vil få tilsendt et spørgeskema om livsroller, som også vil danne basis for samtalen med rehabiliteringsteamet og målsætningsprocessen.

Et rehabiliterings- og behandlingsforløb strækker sig over ca. tre måneder

Et typisk forløb strækker sig over ca. tre måneder. Vi bestræber os på at tilpasse forløbet, så det passer dig bedst muligt, og derfor kan det strække sig ud over de tre måneder alt efter dine individuelle behov.

Forløbets længde vil dit rehabiliteringsteam aftale med dig undervejs. Nogle indsatser vil kun være enkelte samtaler fx med sygeplejerske eller socialrådgiver, mens andre indsatser fx fysioterapi og ergoterapi vil være løbende behandlingsaftaler flere gange ugentligt. Du kan læse mere om de forskellige faggrupper her.

Tværfaglige konferencer og sparring

Dit behandlerteam vil sparre med hinanden undervejs i dit forløb for at koordinere indsatserne og give dig det mest optimale forløb.

Det vil dels foregå på tværfaglige konferencer (ca. tre gange i forløbet), hvor faggrupperne er til stede, og dels på ugentlige møder, hvor en eller flere faggrupper mødes og drøfter dit forløb.

Du bliver spurgt om samtykke til dette ved lægesamtalen.

Tid til afslutning af forløbet og overgang til anden behandling

Når tiden nærmer sig for afslutning af dit forløb, vil dine behandlere planlægge sammen med dig, hvordan du fastholder din rehabiliteringsproces efter afslutning af forløbet på specialhospitalet.

Det kan eksempelvis være, at du skal overgå til træning i din kommune, privatpraktiserende fysioterapeut, eller du skal følge et af vores onlinehold. Det kan også være, at der aftales en opfølgningssamtale på Teams, telefon eller ved fysisk fremmøde efter tre-seks måneder. Aftalen vil være individuel ud fra dit rehabiliteringsbehov.

Måske livslangt behov

En del af de patienter, der henvises til specialhospitalet, har en varig nedsat fysisk funktionsevne og kan have et livslangt behov for vedligeholdende efterbehandling. Det behov kan i de fleste tilfælde varetages andre steder end på specialhospitalet, men i særlige tilfælde vil vi efter en sundhedsfaglig vurdering tilbyde op til 12 måneders specialiseret vedligeholdende efterbehandling her i huset. Efter 12 måneder foretages en ny sundhedsfaglig vurdering af dit behov for specialiseret vedligeholdende efterbehandling.