Hypnose som smertebehandling

Specialhopsitalet har igangsat et mindre pilotstudie, der skal teste hypnose som smertebehandling blandt rygmarvsskadede patienter med allodyni.

Kroniske smerteproblematikker er desværre meget hyppige efter rygmarvsskader og kan have en betydelig negativ effekt på blandt andet funktion og livskvaltiet. En væsentlig andel af personer med neuropatiske smerter udvikler overfølsomhedsfænomenerne hyperalgesi og/eller allodyni.

Mens hyperalgesi betyder, at der opleves øgede smerter ved stimuli, der normalt er smerteskabende, betyder allodyni, at der føles smerte ved stimuli, som ikke normalt er smerteskabende, eksempelvis let berøring.

Allodyni er yderst smertefuldt og påvirker de patienter, der oplever det, meget. Mange patienter vil eksempelvis ikke kunne udholde at have tøj på det givne kropsområde. Samtidig er det en tilstand, der er meget svær at behandle, også medicinsk. Hypnose er en af mange mulige behandlingsformer for sådanne smerteproblematikker. 

Hvad er formålet med projektet?

Formålet med projektet er at udføre et lille internt pilotstudie af effekten af hypnoterapi som smertebehandling blandt rygmarvsskadede patienter med allodyni.

Der er tale om et caseserie-design, hvilket betyder, at formålet primært er at beskrive patienternes udvikling efter behandlingen sammenlignet med før. Derudover ønsker vi at få relevante erfaringer med forskning i hypnoterapi som smertebehandling samt erfaring med organisering og afprøvning af behandlingsrelateret forskning inden for denne målgruppe.

Hvem deltager i projektet?

Patienter i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre blev rekrutteret til projektet. Deltagerne er rygmarvsskadede patienter over 18 år, som oplever neuropatiske smerter i form af allodyni.

Hvad består behandlingen af?

Deltagerne fik fire ugers hypnose som et tillæg til deres øvrig behandling på specialhospitalet. Behandlingen bestod af fire sessioners hypnose i 60-90 minutter ad gangen med hjemmehypnose mellem sessionerne.

Interventionen blev forestået af Randi Abrahamsen, der er tandlæge og hypnoterapeut med mange års erfaring i smertelindrende hypnose.

Hvad er tidsplanen?

Projektet blev sat i gang i maj 2017, og behandlingen foregik i efteråret 2017. Al data er således indhentet på nuværende tidspunkt, hvorfor vi har resultaterne senere på året.