Gå til hovedindhold

Forskningsprojekter

På specialhospitalet har vi stort fokus på forskning og søger at deltage i mange forskellige forskningsaktiviteter, som kommer vores målgrupper til gode.

Specialhospitalet for Polio- og ulykkespatienter deltager i en række forskningsprojekter og har også egne projekter. Vi uddeler hvert andet år et introduktionsstipendium til at skrive en ph.d.-protokol. Vi søger netop nu interesserede ansøgere til næste ansøgningsfrist i maj 2022.

Vores projekter kan variere på flere forskellige måder. Det betyder, at vi nogle gange er projektansvarlige og andre gange deltager i projekter, som andre er ansvarlige for.

Ligeledes kan projekterne variere indholdsmæssigt eksempelvis ift. målgrupper og metoder.

Nedenfor kan du se en oversigt over de forskellige projekter, vi på den ene eller den anden vis er involveret i nu.

Konservativ undersøgelse og behandling af syringomyeli med fokus på aktivitet

Konservativ aktivitetsbaseret behandling af syringomyeli er desværre ofte ikke i fokus, selvom det kan være en meget vigtig måde at tilgå symptomerne på.

Læs mere

Et værdibaseret og deltagelsesorienteret liv efter ulykken

Et nyt forskningsprojekt vil udvikle og undersøge effekten af en tværfaglig værdi- og acceptbaseret behandling til personer med piskesmæld eller rygmarvsskade efter trafikulykker.

Læs mere

Betydningen af accept i livet efter en rygmarvsskade

Et aktuelt ph.d.-projekt sætter fokus på, hvad det vil sige at acceptere sin rygmarvsskade, og hvilken rolle det spiller i den psykologiske tilpasning til livet efter en rygmarvsskade.

Læs mere

Hypnose som smertebehandling

Specialhospitalet søsatte et mindre pilotstudie, der skal undersøge hypnose som smertebehandling blandt mennesker med rygmarvsskade og allodyni.

Læs mere

Tiden efter ulykken i unge-perspektiv

Specialhospitalet samarbejder med VIVE om et forskningsprojekt, der skal afklare, hvordan samarbejde på tværs af systemer bedst hjælper unge videre i livet efter alvorlige ulykker.

Læs mere

Forståelse af patientcentreret målsætning i tværfaglig rehabilitering

Dette forskningsprojekt søger at give svar på, hvordan der i praksis arbejdes med målsætning i tværfaglig rehabilitering.

Læs mere

Eksistens og tilpasning i hverdagslivet for pårørende (Projekt ETHAPE)

Når livet vendes på hovedet efter en ulykke, rammes de pårørende også hårdt. Desværre er der sjældent fokus på den pårørendes tilpasningsproces og behov. Dette stiller projektet her skarpt på.

Læs mere

Hybrid HIIT træning til SCI

Høj intensitets interval træning (HIIT) har vist sig effektivt på iltoptagelse i forhold til træning med jævn hastighed og modstand. Teorien er derfor, at kombinationen af hybrid træning og høj intensitets interval træning potentielt kan være effektivt til at sænke risikoen for hjerte-kar sygdom.

Læs mere