Forebyggelse af vedvarende gener efter piskesmæld

Forskning peger på, at op mod 50 procent af de mennesker, der udsættes for piskesmæld, oplever vedvarende gener efter skaden med blandt andet smerter og relaterede funktionsproblemer. Dette forskningsprojekter har til hensigt at undersøge, om man kan forebygge vedvarende gener med en målrettet behandling lige efter ulykken.

Behandlingsprojektet drives af Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og UlykkesPatientForeningen i samarbejde med Syddansk Universitet og tilbydes personer senest 6 måneder efter, at de har været udsat for et piskesmældstraume, der har givet dem nakkesmerter og relaterede begrænsninger.

Behandlingen er specialudviklet til forebyggelse af vedvarende gener og begrænsninger efter piskesmældsskader og lignende nakketraumer med fokus på smertehåndtering og optimering af funktion. Denne form for behandling tidligt efter ulykken kan muligvis mindske langvarige begrænsninger både af fysisk og psykisk karakter.

Behandlingen forestås af en psykolog fra Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og effekten måles ved hjælp af spørgeskemaer.

En væsentligt del af projektet er derudover også at udvikle relevant materiale til patienter og klinikere tidligere (behandlings)behov. Dette gøres blandt andet ved at indsamle relevant viden gennem en række interviews med medlemmer i UlykkesPatientForeningen, deltagere i projektet og klinikere på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. 

Hvad er tidsplanen?

Projektet har været i gang de seneste par år, og de sidste personer blev inkluderet i september 2017. Selve behandlingsdelen af projektet vil forløbe frem til februar 2018 for de sidste deltagere, hvorefter der er et halvt års opfølgning. Vi forventer at have resultaterne i løbet af 2019.

Hvem er ansvarlig for projektet?

Projektleder og ansvarlig for projektet er psykolog og ph.d. Tonny Elmose Andersen, der er lektor på Syddansk Universitet. Den daglige projektstyring varetages af psykolog Sophie Lykkegaard Ravn. Projektet er delvist støttet af TrygFonden, mens resten er internt finansieret af UlykkesPatientForeningen. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sophie Ravn på slr@specialhospitalet.dk.