Gammaglobulin til behandling af post polio

Hvad er effekten af behandling med gammaglobulin på mennesker, der har post-polio? Det vil et forskningsprojekt belyse.

I 2014 startede et internationalt forskningssamarbejde, der har til formål at afdække, hvorvidt det videnskabeligt kan vises, at personer med post polio kan have gavn af behandling med gammaglobulin.

Hvad er formålet med projektet?

Det overordnede mål med projektet er at belyse, om gammaglobulin har en positiv effekt på fysiske gangformåen. Derudover bliver faktorer som smerter og livskvalitet bliver også undersøgt.

Hvordan foregår behandlingen?

Deltagerne er en del af et lodtrækningsprojekt, hvor nogle modtager gammaglobulin, mens andre får et uvirksomt stof. Hverken deltagere eller de behandlende læger ved, hvem der får det ene eller det andet.

Hvad er tidsplanen?

Projektet er inddelt i to faser med hver sine doseringer. I Danmark har cirka 40 personer deltaget i projektet.

Første fase har strakt sig over halvandet år, hvor deltagerne fik en dosis en gang om måneden det første år, og de efterfølgende 6 måneder blev langtidseffekten registreret. Denne fase er næsten gennemført, og de afventer nu, at anden fase kan begynde efter planen omkring september 2018.

I anden fase skal alle lande have patienter gennem et nyt forløb på halvandet år. Halvdelen af patienterne vil få den dosis gammaglobulin, som viste sig at være at være mest effekt i første fase. Anden fase forventes afsluttet i 2022.

Projektet skal gennemføres på internationalt plan i mange forskellige lande, fordi man ønsker at vide, om resultaterne kan overføres til alle etniciteter. De øvrige lande skal således også bidrage med et bestemt antal forsøgsdeltagere, og det er derfor ikke muligt fra dansk side at gøre en særlig indsats, så forsøget kan afsluttes hurtigere.

Hvem er ansvarlig for projektet?

I Danmark samarbejder Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og PolioForeningen om projektet.