Uddannelsessted

Vi modtager studerende i fysioterapi og psykologi.

Fysioterapeutstuderende

På specialhospitalet i Rødovre modtager vi fysioterapeutstuderende i samarbejde med fysioterapeutuddannelsen i København.

Vi modtager fortrinsvist 6. semester studerende, som skal i klinisk undervisning i 11 uger. Herudover modtager vi også studerende på 2. semester i 2 uger og studerende på 1. semester i 4 dage.

Undervisningen varetages af vores kliniske underviser i fysioterapi, Susse Broberg. Hendes opgave er at vejlede de studerende i patientbehandlingen samt at sikre kvaliteten af behandlingen.

Psykologstuderende

Vi modtager også psykologstuderende i klinisk praktik fra SDU. Vejledning og supervision gives af Bente S og Linette H.