Uddannelsessted

Vi modtager studerende i fysioterapi og psykologi.

Fysioterapeutstuderende

På Specialhospitalet i Rødovre modtager vi fysioterapeutstuderende i samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen i København.

Vi modtager fortrinsvist 12. moduls studerende, som skal i klinisk undervisning i 10 uger. Herudover modtager vi også studerende på 7. modul i 4 uger og studerende på 1. modul i 3 dage.

Undervisningen varetages af vores kliniske underviser i fysioterapi, Susse Broberg.
Hendes opgave er at vejlede de studerende i patientbehandlingen samt at sikre kvaliteten af behandlingen.

Psykologstuderende

Vi modtager også psykologstuderende i klinisk praktik fra SDU. Vejledning og supervision gives af Bente S, Linette H, og Louise Fredsgaard.