Patientuddannelse

Vi tilbyder tværfaglig undervisning og tværfaglige kursusforløb til polio- og ulykkespatienter.

Patienter på specialhospitalet kan få undervisning i for eksempel sygdomslære, smertehåndtering og hjælpemidler som en del af den tværfaglige behandling.

Patientuddannelsen foregår både individuelt og i grupper sammen med andre patienter og eventuelt med pårørende. Formålene er at fremme patienters viden om eget rehabiliteringsforløb, mestringsevne og egenomsorg.

Eksempler på emner i undervisning

Holdene oprettes ved behov, og emner kan for eksempel være:

  • Introduktion til Specialhospitalet – tilbydes alle nyhenviste patienter i forbindelse med opstart på deres forløb
  • Indsigt i livet med en funktionsnedsættelse - et kursusforløb over 4 gange med fokus på mestring af et liv med en funktionsnedsættelse
  • Polio/Rygmarvsskade – undervisning i sygdomslære
  • Smerteskole – et kursusforløb med fokus på håndtering af kroniske smerter
  • Hjælpemidler – tips og ideér til brug af hjælpemidler i dagligdagen
  • Træningsvejledning
  • Kørestolsteknik - øvelse i praktiske færdigheder, for eksempel hvordan man kører over kantstene

Hvis du som patient, ønsker at deltage i et kursusforløb, kan du kontakte din kontaktperson på specialhospitalet for yderligere information.