Pårørende

Som pårørende til en patient på specialhospitalet, kan du være med hele vejen fra de indledende undersøgelser til træning i motionscenteret.

Vi ønsker i specialhospitalet at have et tæt samarbejde med pårørende.

Den henviste patient har mulighed for at tage pårørende med ved den første lægesamtale i specialhospitalet.

Pårørende vil også blive tilbudt at deltage i patientens rehabiliteringsforløb og eventuelle undervisning.

Pårørende kan benytte specialhospitalets kantine og har mulighed for at overnatte sammen med patienten i vores patientlejligheder.

Pårørende har mulighed for at købe et klippekort og træne i specialhospitalets motionscenter, samtidig med at patienten træner.