Elektronisk trykmåling

En elektronisk trykmåling afdækker komplekse problemer med kørestolsbrugeres sidestilling og følges op af en rapport med løsningsforslag.

En elektronisk trykmåling retter sig primært mod kørestolsbrugere med komplekse siddeproblemer og tryksårsproblemer.

Der foretages en elektronisk trykmåling af borgeren siddende på egen pude samt eventuel trykmåling af andre relevante puder.

Udarbejdelse af rapport

Der kan efter behov udfærdiges en skriftlig rapport af undersøgelsen med fund, vurdering og løsningsforslag. På baggrund af rapporten kan sagsbehandleren vurdere, hvorvidt der er behov for andre ydelser fra vores specialrådgivning.

Henvisning til elektronisk trykmåling